m yl23444 cc永利
m yl23444 cc永利
 
m yl23444 cc永利
   
55402.com 永利
www.5756.com
人材理念
人材雇用
 
人材理念m yl23444 cc永利
   
 

德才兼备,以德为先。
有才有德之人--重用;
有才无德之人--慎用;
无才有德之人--练习后用;
无才无德之人--不消;

才--完成事情的才能;
德--认同企业文化理念,
                   并能付诸于理论。  

     
55402.com 永利